Bodrogkeresztúr

Tevékenységi és működési adatok

2.0. TEVÉKENYSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI ADATOK

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata [SZMSZ csatolmány]

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

település:
cím:
telefon:
jegyző:
munkavégzés helye:
Bodrogkeresztúr
3916 Bodrogkeresztúr
Kossuth u.85.sz.
47/ 396-006
Dávid Zoltán
hétfő-szerda
Szegi Kirendeltség
3918 Szegi
Alkotmány u.35/A
47/ 309-077
Dávid Zoltán
péntek
Taktabáji Kirendeltség
3926 Taktabáj
Kossuth u.1.sz.
47/586-403
Dávid Zoltán
csütörtök
Szociális és gyámügy:
Kékedi Jánosné
főmunkatárs
Anyakönyv, Népesség nyilvántartás, Titkárság, Hagyaték, Katasztrófa védelem
  Illés Gusztávné
főmunkatárs 
Kovács Nikolett
előadó
Kékedi Jánosné
főmunkatárs
Adóügyek Adó-érték  bizonyítvány, Végrehajtásra átadott ügyek
Balogh Gáborné
vezető tanácsos
Kovács Nikolett
előadó
Kékedi Jánosné
főmunkatárs
Gazdálkodás, költségvetés
Zelenákné Képes Mónika
főelőadó
Zelenákné Képes Mónika
főelőadó
Ignáczné Zsámba Ildikó
főelőadó
Pénztár
Balogh Gáborné
vezető-tanácsos 
Kovács Nikolett
előadó
Kékedi Jánosné
főmunkatárs
Ipar, Kereskedelem, Szálláshely,Rendezvény-tartás, Piac engedélyezés Vadkár, Birtok-védelem, Köztisztaság, Környezetvédelem, hatósági igazolás-bizonyítvány, egyéb igazgatási ügyek
Dávid Zoltán
jegyző
Dávid Zoltán
jegyző
Dávid Zoltán
jegyző
Belső ellenőrök:  Külső megbízott – Reviszer Bt. Szerencs

 

2.3. Közszolgáltatások

 • Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

 

2.4. A szerv nyilvántartásai

 

2.5. Nyilvános kiadványok

 • Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

 • Képviselő-testület munkaterve [Munkaterv csatolmány]
 • Képviselő-testület ülésének helye: Taktabáj Kossuth út 1.
 • Képviselő-testület ülésének ideje: munkaterv szerint, rendkívüli ülés esetén meghívó szerint
 • Képviselő-testület nyilvános üléseit állampolgárok látogathatják.
 • Az ülés napirendje munkaterv, illetve meghívó szerint. A csatolt jegyzőkönyvek tartalmazzák.

 

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 • Képviselő-testület döntései:
 • Rendeletek: {Rendeletek pontos névvel számmal csatolmány}
 • Határozatok: feltöltött jegyzőkönyvben { Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei csatolmány} (2013. évtől)
 • A képviselő-testület nyilvános szavazásának nyilvános adatai feltöltött jegyzőkönyvben
 • Nyilvános ülés előterjesztései {Csatolmány jegyzőkönyvekhez tartozó előterjesztés}

 

2.8. Pályázatok

2014.
NKA – Térplasztika kialakítása 4.500.000 Ft
Miniszterelnökségi támogatás – Ravatalozó felújítás 50.000.000 Ft
Érdekeltségnövelő támogatás 188.000 Ft
ÉMOP-4.1.1 Egészségügyi fejlesztés, orvosi és csecsemő rendelő felújítás 42.662.534 Ft
MVH- Mikrobusz beszerzés 9.999.400 Ft
REKI- Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Társulásnak 199.467.000 Ft
2015.
ÉMOP-2.1.1 – Községháza alatti pincerendszer felújítása 100.000.000 Ft
1826/2014 (XII.23) Általános Iskola felújítás 100.000.000 Ft
KEOP-4.10.0 Napelem rendszer telepítése 21.732.644 Ft
KEOP-5.7.0 Középületek energetikai korszerűsítése 82.675.750 Ft
Bethlen Gábor alapkezelő- Testvértelepülési együttműködés 800.000 Ft
REKI ÉRB Bank csőd miatt Abaúj-Zempléni T. 159.724.781 Ft
REKI Önkormányzat működéshez 15.106.000 Ft
ÉRB Bank csőd miatt Önkormányzatnak 217.430.000 Ft
2016.
Vis Maior – Pincebeszakadás 5.821.934 Ft
KKETTKK-56P – 1956-os emlékmű tervezés, kivitelezés 4.750.000 Ft
KKETTKK-CP I. világháborús emlékmű felújítás 1.500 000 Ft
Érdekeltségnövelő támogatás 618.000 Ft
Bethlen Gábor alapkezelő- Testvértelepülési együttműködés 1.488.805 Ft
2017.
Miniszterelnökségi támogatás- Rákóczi Ház felújítás 27.592.198 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP támogatás 6.000.000 Ft
Belügyminisztérium- Petőfi út felújítása 10.500.670 Ft
2017.évi költségvetési tv.- Arculati kézikönyv 1.000.000 Ft
TOP 1.4.1 Bölcsőde kialakítása, óvoda felújítás 168.000.000 Ft
2018.
Belügyminisztérium – Bodrogkeresztúri helyi termék piac
és vásárcsarnok kialakítása
65.000.000 Ft
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése Tokaj-Sárospatak térségben 43.040.795 Ft
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése Tokaj- Sárospatak térségben 19.174.214 Ft
EFOP 3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 24.986.620 Ft
EFOP 3.7.3 Egész életen át  tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 59.882.592 Ft

 

2.9 Közérdekű adatok igénylése

 • Szabályzat a közérdekű adatok megismeréséhez (csatolmány)

 

2.10. Közzétételi listák

 • Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

 

 

szechenyi-2020-logo
szechenyi-logo-2020-eu-regionalis