fbpx

Kistérségi társulás

A Tokaji Kistérség 2004. január 1-én alakult, 11 település önkormányzatának egybehangzó elhatározása alapján, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya is jóváhagyott. Ezek a települések Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Taktabáj, Tokaj, vagyis az egykori Tokaji Járás ébredt újra 40 éves megszüntetés után.

De nem az egykori járás iránti nosztalgia késztette a településeket a feladatok összehangolására, hanem a közös történelmi, gazdasági, társadalmi múlt, a közoktatási, egészségügyi, szociális, közigazgatási és infrastrukturális beágyazottság, s nem utolsósorban azok, a korábbi években elért közös sikerek, amelyek fejlődést jelentettek az érintett települések mindegyikében. A Tokaji Kistérség valójában megelőzte feladatellátásban, hivatalos „kikiáltásának” időpontját, hiszen a társult önkormányzatok már korábban is összefogtak különböző igazgatási feladatok ellátására, közös infrastrukturális beruházások megvalósítására. Ebben nem volt akadály, hogy a kistérség egy része, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Tokaj a történelmi Tokaj-hegyalja borvidékhez, míg Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj és Taktabáj a taktaközi kistájhoz tarozik. Mi együtt, a kistérség településeinek a vezetői úgy érezzük, hogy a két különböző agrokultúra, a hegyvidék és az alföld egy közigazgatási területi egységen belüli ötvöződése inkább összekovácsol bennünket, mit szétválaszt. Az egymástól eltérő helyi adottságok új kihívásokat jelentenek a kistérségen belül, amely nagyfokú toleranciát, empátiát, szolidaritást és tiszteletet igényel egymás iránt. Tisztelet, de egyben szoros együttműködést is, mert a hegyaljai világörökségi terület óriási kisugárzással van a taktaközi falvakra, hiszen közelségénél fogva javítja idegenforgalmi és gazdasági potenciáljukat, míg a taktaközi kistáj színesíti a maga kultúrájával, a vizes élővilágával a világörökségi területet. S máris ott tartunk, hogy az eltérő érdekek és adottságok manifesztálódnak egy kistérségen belül, amelyet az elmúlt másfél évben sikerrel tudtunk kezelni. Elkészült a Kistérség Fejlesztési Koncepciója, amely jól megfogalmazta azt a tennivalósort, amelyet kizárólag közösen, egymás gyarapodására, előnyére lehet majd felhasználni.

Az összefogás másfél év távlatából (amely nem lehet történelmi lépték) is komoly sikerekkel és fejlődésbeli változással járt. A közös és sikeres pályázatok révén olyan eredmények születtek, amelyek egyenként soha nem valósulhattak volna meg, s nem javították volna e többszörösen hátrányos helyzetű, gazdaságilag bár színes, de mégis elmaradott kistérség lakosságának az életkörülményeit.

A Tokaji Kistérség, illetve azok tagtelepülései óriási szellemi, gazdasági, természeti, turisztikai adottsággal bír, bírnak. Ezeknek az értékeknek a megismertetése, megőrzése és hasznosítása, az itt élő emberek gyarapodása, az elsődleges kötelességünk. Erre társultunk és ez az a lefékezhetetlen erő, amely összetartja Magyarország egyik emblematikus városa köré csoportosuló településeket. Nyitottak vagyunk minden és mindenki iránt, aki tiszteli értékeinket, törekvéseinket és a befektetés, a helyi szellemi értékek gyarapítása, a gazdaság felvirágoztatásának szándékával közelít hozzánk.

forrás: tokajkisterseg.tokaj.hu

A települések saját weboldalai:

Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj

 

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn