fbpx

Balatonkeresztúr

A balatonkeresztúri kapcsolat története

 

Balatonkeresztúr templom

Az 1999-es tavaszi nagy tiszai és bodrogi árvízről tudomást szerezve Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatást nyújt egy károkat szenvedett településnek: „Ha van olyan település, amelyikben van valami közös velünk” – legyen az a támogatott. A híreket böngészve derült fény arra, hogy van egy Keresztúr nevet viselő település, ahol jelentős károkat okozott az áradás. 1999. március 18-i ülésén a testület az önkormányzat tartalékkeretének terhére 50.000 Ft-os támogatást ajánlott fel. Ezt kiegészítette azzal, hogy minden képviselő lemondott egyhavi tiszteletdíjáról. A támogatást és a segítő szándékot megköszönve, Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület egy látogatásra hívta a balatonkeresztúri testületet.

A találkozásra június 11-12-én került sor, melyen a teljesen ismeretlen emberek rövid időn belül megtalálták a közös hangot egymással. Egy új, csodálatos környezetben lévő településsel ismerkedtünk meg, amely nem csak nevében hasonlít hozzánk (pl. nekik is van olyan utcájuk, melynek egyik oldala egy másik településhez tartozik).

szeptember 3-5. között viszontlátogatásra került sor, melyen a vendégek Balatonkeresztúr nevezetességeivel ismerkedtek meg. A jó hangulatú, baráti találkozón a két testület tagjai régi ismerősként, jó barátként köszöntötték egymást.
2000-ben újabb árvíz volt, melynek kárainak enyhítésére a helyi vállalkozók nyújtottak támogatást. Az 1998-as önkormányzati választásokat követően felmerült a testületi üléseken, hogy össze kellene gyűjteni a Kárpát-medencében lévő Keresztúr nevű településeket egy találkozóra. A bodrogkeresztúri testület támogatta elképzeléseinket és a két település balatonkeresztúri helyszínnel, közös rendezéssel, meginvitálta a keresztúrokat. A találkozó sikeres volt és tovább szélesítette a települések közti kapcsolatokat. Az ifjúság, a nyugdíjasok és az intézményi alkalmazottak kapcsolatfelvételeivel egyre többen váltak a partnerség részeseivé. A barátság, az együttműködés további erősítése, bővítése érdekében a két település 2001. augusztus 25-én Bodrogkeresztúron ünnepélyes keretek között testvértelepülési megállapodást kötött. A települések közti látogatások rendszeressé váltak. Az általános iskolai gyermekek számára kedvezményes feltételekkel nyári táborozási lehetőségek nyíltak a testvértelepülésen.

A nyugdíjasklubok tagjai is cserelátogatást tettek barátaiknál. Több intézmény alkalmazottjai vettek részt olyan kiránduláson, ahol az egyik úticél, illetve szálláshely Bodrogkeresztúr volt. 2007. április 4-én leégett a faluház Bodrogkeresztúron. Az épülettel együtt a tűz martalékává vált a település történetének egy darabja. A sajnálatos esemény kapcsán együttérzésük mellet a károk enyhítésére anyagi támogatást is nyújtott a képviselő-testület, melynek tagjai egy havi tiszteletdíjukat felajánlották, s az így képződött összeget egészítették ki, a költségvetés tartalékából 500.000  Ft-ra.

forrás: www.balatonkeresztur.hu

Reventin-Vaugris

Európa a nemzetek Európája

 

Bodrogkeresztúr községnek – legújabb 1990 utáni történelme során – egyetlen egy testvér-települési kapcsolata volt, a magyarországi Balatonkeresztúrral. A település 2006. évben újabb mérföldkőhöz érkezett. Közös elhatározásból ünnepélyesen aláírta a testvér-települési szerződést a Franciaországi Rhón-Alpok régióban „Isere megyében található REVENTIN-VAUGRIS településsel. Az

 eddig lezajlott találkozók mind a két félt arról győzték meg, hogy e kapcsolat előnyére válhat a településeknek. A francia emberek kedvesek, nyitottal, a település lakói barátságosak.  A francia táj, vidék nagyon szép. Országunk Európa Unióhoz való csatlakozása új távlatokat nyitott.

Reventin Vaugris hivatal

Nem lehet szebb és fontosabb missziója e partnerkapcsolatnak, mint megismerni egymás kultúráját, polgáraik között gyümölcsöző kapcsolatok alakuljanak ki, és együttműködési lehetőségek teremtődjenek a kölcsönös előnyök alapján a gazdasági élet szereplői között.
Fontos, hogy e barátság a polgárok között elmélyüljön, és tovább erősödjön a települések kapcsolata, példát mutatva a jövő nemzedék számára.

Éljen a francia-magyar barátság!

Bodrogkeresztúr, 2007. április 2.
Májer József
polgármester

Europe is the nations’ Europe (in English)

Bodrogkeresztúr has had only one twin-town with Balatonkeresztúr since 1990. However, our joining to the European Union gave us new opportunity to make friendship and new twin-relationship with a village from the EU. So, our village arrived at a new possibility in 2005: we signed the twin-town agreement with Reventin-Vaugris from France. Our meetings with the inhabitants of Reventin-Vaugris convinced us this relationship is to our advantage. The French are kind, extrovert, and friendly. Their country is very beautiful and calm. The main aim of this relationship is to become acquainted with each other’s cultures, to develop a good relationship between the inhabitants of the two countries, and to develop an economic co-operation between the participants of the economic conditions of the two countries.
It is very important for us our friendship become more and more strong. We would like to serve as a good example for the rising generation.

2nd April 2007 Bodrogkeresztúr
Mr. József Májer
Mayor

L’Europe, c’est l’Europe des Nations (français)

Depuis 1990, Bodrogkeresztúr n’avait qu’une seule ville jumelle Balatonkeresztúr.
Cependant notre entrée dans l’Union Européenne nous a donné la possibilité de créer des liens d’amitié et un nouveau partenariat avec un village d’un autre pays de l’Union. Ainsi notre village a obtenu cette possibilité en 2006 : nous avons signé un accord de jumelage avec Reventin-Vaugris, village de l’Isere, région Rhône- Alpes en France. Nos rencontres avec les habitants de Reventin-Vaugris nous ont convaincu que ce partenariat nous serait tres utile. Les Français sont sympathiques, démonstratifs et amicaux. Leur région est tres belle et tranquille. L’objectif principal de ce jumelage sera de se familiariser avec la culture de nos partenaires, de développer les bonnes relations entre les habitants des deux pays et de développer une coopération économique entre les acteurs économiques des deux pays.

Il est tres important pour nous que notre amitié se renforce de plus en plus. Nous voudrions devenir un exemple pour la génération montante.

Vive l’amitié Franco-Hongroise !

2 Avril 2007 Bodrogkeresztúr
M. József Májer
Maire

Maroskeresztúr

Tisztelt Maroskeresztúri Barátaink !

Maroskeresztúr

Amint azt bizonyára Önök is tudják Bodrogkeresztúr községnek mind ez ideig két testvér települése volt. A franciaországi Reventin-Vaugris, és a magyarországi Balatonkeresztúr. Meg kell mondani, hogy mind két településsel nagyon kiegyensúlyozott, gyümölcsöző, tartalmában gazdag a kapcsolatunk.
Amikor 2000. évben útjára indult a Kárpát medencei Keresztúr nevű települések mozgalma, a résztvevők több célt is megfogalmaztak., többek között a kétoldalú települések közötti kapcsolatok építését is. Így történt ez jelen esetben is. A fesztiválok alkalmával többször találkoztunk a Maroskeresztúri küldöttség tagjaival, kikkel véleményt cseréltünk arról, hogy településeink között hogyan lehetne kialakítani egy együttműködést.
A kölcsönös látogatások meggyőzték mind a két félt arról, hogy elérkezettnek látják az időt arra, hogy Együttműködési Egyezményt kössenek. Országainknak az Európa Unióhoz való csatlakozása új távlatokat nyitott számunkra. Nem lehet szebb, és fontosabb missziója e partner kapcsolatnak mint, hogy megismerjük egymás kultúráját, polgáraink között gyümölcsöző kapcsolatok alakuljanak ki és, hogy együttműködési lehetőségek teremtődjenek, kölcsönös előnyök alapján a gazdasági élet szereplői között.

Májer József 
polgármester

Wielepole Skrzynskie

wielopole_logo

 

 

 

Wielopole-Skrzynskie-4 Wielopole-Skrzynskie-3 Wielopole-Skrzynskie

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn