fbpx

pályázat, TOP, TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013|

Kedvezményezett neve: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Projekt címe: Bodrogkeresztúr belterületi vízrendezése

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013

Támogatás összege: 150 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Befejezés dátuma: 2022.12.15.

Az Önkormányzat által megvalósított beruházás a meglévő, illetve hiányos vízelvezető rendszer újraépítését, felújítását tartalmazta. A burkolt vízelvezető létesítmények előre gyártott betonelemekből, az átereszek két végfal közé épített betoncsőből kerültek megépítésre, melyek alkalmazásával egységes, az árkok vízszállító képességét nem csökkentő kapubejárók 5,00 m hosszban épültek ki. Az átereszeknél beépítési adottságtól függően változó hosszban készültek, hordalékfogós kivitelben rácsos lefedéssel. Burkolt árkok megvalósított hossza: 2189 m.  A burkolt árok a befogadóig került kiépítésre, a 38. sz. főút alatti átvezetést kivéve, mely áteresz meglévő, azonban a lerakódott iszapot az átfolyási keresztmetszet szabaddá tétele érdekében el kellett távolítani.

  • Kastélyköz utcában: A K-1 vízelvezető az 528, 0241/2, 556 és 643 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett a jelenleg is meglévő árok nyomvonalán. 0+000 szelvénye csatlakozik a árok a 38. sz. főút alatt kiépített Tubosider áteresz felvízi oldalához. A vízelvezető a 0+678 szelvényig monolit betongerendával lezárt előregyártott betonlap burkolatból, majd a végszelvényig földmedrű kialakítással megvalósult.
  • A K-1-1 vízelvezető a 659 hrsz-út DK-i oldalán valósult meg, ahol az előzőekben vízelvezető árok nem volt.
  • A P-1 vízelvezető a Petőfi úton, a meglévő földmedrű vízelvezető nyomvonalában, szelvénykialakítása a levezetendő vízmennyiséghez került meghatározásra. 0+000 szelvénye csatlakozik a Kossuth utca meglévő vízelvezető árkába.
  • A P-1-1 vízelvezető a Tarcali úton, valamint a 339 és 267 hrsz-ú ingatlanokon megvalósult. A Tarcali úton földmedrű kialakítással, míg a 339 és 267 hrsz-ú ingatlanokon mederlapból kialakított burkolattal, a meglévő árok nyomvonalakon.
  • T-1 vízelvezető a 0118 hrsz.-ú földrészleten, valamint a Tarcali úton megvalósult. 0+000 szelvénye csatlakozik a Kossuth utca vízelvezető árkába, mely árok a becsatlakozás után közvetlenül a 38. sz. út alatt át van vezetve a Bodrog árterületére. Árvízi időszakban a visszaáramlás megakadályozására az áteresz felvizi oldalán betétpallós elzárás van kiépítve.
  • A T-2 vízelvezető a 137 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult földmeder kialakítással. 0+000 szelvénye a Tarcali úton meglévő vízelvezetőhöz csatlakozik.

 

Bodrogkeresztúr belterületi vízrendezése

Bodrogkeresztúr belterületi vízrendezése

Sajtokozlemeny_Bodrogkeresztúr_TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013 _vízrendezés

Záró sajtóközlemény

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn