fbpx

pályázat|

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL
EGYÜTTMŰKÖDVE  PÁLYÁZATOT HIRDET

2022. évre BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felsőoktatási hallgatók számára

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS: az ösztöndíj időtartama 2021/2022 tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS: 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdi. Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév.)Ö

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2022/2023. tanév első féléve.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás és az EPER-Bursa rendszer felhasználói kézikönyve letölthető Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának honlapjáról.

http://www.bodrogkeresztur.hu/

A pályázat benyújtásának módja és határideje

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

 A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről. Az „A” típusú pályázatai kiírás esetén.
  2. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn