Bodrogkeresztúr

Gróf Wolkenstein Oswald kastélya

ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI Bodrogkeresztúr Írta: Vende Aladár (részlet) Bodrogkeresztúr, bodrogmenti magyar nagyközség 249 házzal és 1896 lakossal, kiknek nagyobb része róm. kath. vallású. Van postája, távírója és vasúti állomása. Nevét némelyek a szent-jános-rendű keresztes lovagoktól származtatják, kiket hajdan kereszt-uraknak neveztek. Foltin szerint a zaszti apátság birtoka volt s templomát is …