fbpx

cikk, Hasznosinfó, hirdetmény, Hírek|

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ INNOVÁCIÓS ÉS
TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUMMAL EGYÜTTMŰKÖDVE

PÁLYÁZATOT HIRDET

2024. évre BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felsőoktatási hallgatók számára

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS: az ösztöndíj időtartama 2023/2024 tanév második és a
2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS: 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2024. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdi. Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév). Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. tanév első féléve.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás és az EPER-Bursa rendszer felhasználói kézikönyve letölthető Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának honlapjáról.
http://www.bodrogkeresztur.hu/

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2021/2022. tanév első félévéről. Az „A” típusú pályázatai kiírás esetén.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.


Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi A-típusú pályázati felhívásának feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján megváltoznak. A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról. A pályázó hallgatói jogviszonyának fennállását és a pályázati dokumentációban foglalt kritériumoknak való megfelelőségét a pályázóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 19., § (4) bekezdése szerint a kifizetés megkezdése előtt ellenőrzi.

Részletes tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő ügyfélszolgálatán igényelhető. 

Kapcsolódó dokumentumok: 

A felhívás

B felhívás

Plakát

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn