fbpx

Hírek|

Hirdetmény

Szociális Tűzifa

Bodrogkeresztúr Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. évi támogatási keretből szociális tűzifa támogatás igényelhető  az alábbi feltételekkel.

A támogatásra kérelmet kell benyújtani a Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalba, (Bodrogkeresztúr, Kossuth u.85.sz.) a kérelem nyomtatvány is ott igényelhető, csatolni kell hozzá az előző hónapról a jövedelemigazolást, nyilatkozni kell a kérelmen az ott megnevezett ellátásokról.

A kérelmet 2022. év 11. hó 18. napjáig 12.00 óráig lehet benyújtani, a határidő jogvesztő, ezt követően nem lehet elfogadni, illetve a kérelmet el kell utasítani.

 A támogatás odaítélésének szempontjai:

(1) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kérelemre, aki:

a) egy vagy több gyermek ellátásáról gondoskodnak és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át.

b) amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek alapján megvizsgált kérelmek figyelembevételével a (4) bekezdésben meghatározott keretből marad támogatásra tűzifa, akkor a lakásfenntartásra jogosult egyedülálló személy, ahol a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás megállapításánál előnyt élvez az a család, ahol a kérelmező vagy együtt élő családtag

a) aktív korúak ellátására

b) lakásfenntartási támogatásra

    jogosult.

(3) A tűzifából egy háztartás esetén maximum 3 m3 adható.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést követően a támogatás odaítélésének rangsorát az egy főre jutó jövedelem alapján kell meghatározni a benyújtott kérelmekben szereplő legalacsonyabb jövedelmekből kiindulva.

(5) A tűzifa támogatási kérelem a rendelet 2. számú mellékletét képező kérelem nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemben nyilatkozott feltételeket és jövedelmet a kérelemhez csatolva igazolni kell. A kérelem  benyújtás határidejét a rendelt függelékeként kell rögzíteni és a településen meghirdetni, a határidő jogvesztő.

(6) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület határozattal dönt. A döntést követően intézkedik a tűzifa kiszállításáról.

Hirdetmény kifüggesztés időpontja:

Bodrogkeresztúr,2022.év 11. hó 07.

 

                                                                                                     Rozgonyi István   sk.

polgármester

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn