fbpx

EFOP, EFOP-3.7.3-16-2017-00188, pályázat|

LLL

A projekt megnevezése:

BODROGKERESZTÚRI L.L.L

Támogatás összege: 59.882.592 Ft

A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00188

A projekt kezdete: 2018.01.01.

A projekt befejezése: 2020.06.30.

A Bodrogkeresztúri L.L.L projekt főpályázója a Bodrogkeresztúri Faluház, melynek szerepe megkérdőjelezhetetlen a település életében, hiszen 1986 óta működik. A Faluház hagyományos értelemben vett művelődési ház, közösségi tér, színtér. A település kulturális életét szervezi, mindazon túl, hogy számos klub, és kiscsoportos közművelődési formának ad otthont. Így a legfontosabb feladatai közé a település lakossága részére a művelődési, szórakozási lehetőségek, ismeretszerzési igények biztosítása tartozik. A helyi nevelési-oktatási feladatok segítése, amatőr művészeti csoportok működtetése, kultúraközvetítő tevékenysége, klubok működésének segítése, és nem utolsó sorban a szolgáltatások biztosítása. Jelen pályázatban a felnőtt lakosság hátrányos helyzetben élő rétege számára kívánunk kompetenciafejlesztő, tanulást segítő projektet megvalósítani. A projekt célja az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, új tanulási formák kialakítása, a hátrányos helyzetű emberek megszólítása és bevonása a sokszínű tematikájú projektbe. Célunk az alapkompetenciák fejlesztése, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése, a munkaerő-piaci versenyképesség szempontjából fontos kompetenciafejlesztés megvalósítása a hátrányos helyzetű célcsoport számára, innovatív tanulási lehetőségek megismertetése a felnőttekkel, a szakmai együttműködések megerősítése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése és a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása. A pályázat célcsoportját a Bodrogkeresztúron és környező településein élő aktív korú népesség regisztrált álláskereső tagjai alkotják, a Tokaji és a Szerencsi Járásból. Mivel minden település Helyi Esélyegyenlőségi Programja kihangsúlyozza a pályakezdő- és fiatal álláskeresők kiemelten hátrányos helyzetét a munkaerő- piacon, így az elsődleges célcsoportunkat ők alkotják. A szolgáltatásainkat elsősorban az ő igényeikre építve dolgoztuk ki. Mindemellett természetesen nem zárjuk ki az egyéb korosztályból valókat sem, hiszen a projekt egységesen törekszik a településen és a közvetlen környezetében élő felnőtt- hátrányos helyzetű- emberek képesség- és kompetenciafejlesztésére! A célcsoport bevonását az együttműködő szakmai szervezeteken kívül a helyi Kormányhivatalok Munkaügyi Kirendeltségei segítségével kívánjuk megoldani. A lehető legtöbb ember elérése érdekében fórumokat tartunk a megvalósítási helyszíneken: Bodrogkeresztúron, Bodrogkisfaludon, Tarcalon, Szegin; és a Szerencsi Járási központban, Szerencsen. A tervezett tevékenységeink a következők: Digitális írástudás tanfolyam, Álláskereső klub, Természettudományi szakkör, Angol és Német szakkör Népi hagyományok művészeti csoport, Kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat, Bor- és szőlőkultúra szabadegyetem, Önismeret-stresszkezelés-mentálhigiéné e-learning foglalkozások, képzőművészeti alkotótábor. Összesen 11 tevékenységben várjuk a 140 fő részvételét, melyből 60% tartozik a hátrányos helyzetűek közé, azaz 84 fő. Min. 13 fő lesz a bevont célcsoport közül munkanélküli, 15 fő inaktív, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben. Magyarország jelenleg jelentős elmaradásban van az Európai Unió tagállamainak többségéhez képest. Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozóan 2,7%-os eredményt tudunk felmutatni. A projektnek köszönhetően ez az arány hosszú távon javulni fog, így az ország számára teljesíthetővé válik a 15% minimum cél elérése! Az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott céljaival párhuzamosan célunk a „life long learning” elérhetővé tétele olyan kisebb településeken is, melyeken kirívóan magas a mélyszegénységben élők, a romák aránya, magas az alacsony végzettségűek száma, és a fiatalok csak az elvándorlásban látnak perspektívát. A hátrányos helyzetű csoportok fejlesztése a helyi vezetés kiemelt feladata! Hosszú távú hatásként a helyi intézményrendszer fejlődése lesz. A 30 hónapos projekt megvalósításával beépül az emberek mindennapjaiba a helyi kulturális intézmény sokoldalúsága, az, hogy itt mindig lehet információkhoz jutni- és segítséget kapni azoknak, akik nyitottak a tanulásra, a fejlődésre vagy a munkaerő- piacra való visszatérésre! Hosszú távú hatásként az informális- és nem informális tanulási formák ismerete is megjelenik, mely segíti az itt élők személyes- állampolgári és társadalmi fejlődését, az előítéletesség csökkentését, csökkentve a szociokulturális különbségeket!

Hosszú távon fejlődnek az itt élők alapkompetenciái-, az itt élők informáltabbak, felkészültebbek lesznek a formális oktatásba való visszatérésre, növekszik az aktív korúak foglalkoztatottsági aránya- kiemelten a fiatal pályakezdő korosztályt, a kulturális intézmények eszköztára fejlődik.

Megvalósítási helyszín:
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 87.


Kapcsolódó dokumentum: Meghívó az EFOP-3.7.3.-16-2017-00188 sz. projekt nyitórendezvényére

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn