fbpx

EFOP, EFOP-3.3.2-16-2016-00259, pályázat|

Zempleni ertekteremtok

A projekt megnevezése:

ZEMPLÉNI ÉRTÉKTEREMTŐK

Támogatás összege: 24.986.620 Ft

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00259

A projekt kezdete: 2018.03.01.

A projekt befejezése: 2019.09.01.

A projekt megvalósításával a Faluház célja elősegíteni a bevont gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését, képességeik kibontakoztatását, önbizalmuk növelését. Fejlődik a gyerekek kreativitása, kapcsolatteremtő-, önkifejező-, problémamegoldó és konfliktuskezelési képességük. A projekt megvalósítása során hozzájárulunk az előítéletesség csökkentéséhez, a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez. A projektben együttműködő intézmények közötti kapcsolatok megerősödnek, a köznevelésben és közoktatásban résztvevő gyermekek tudásának és készségeik fejlesztése érdekében. A projekt megvalósítója az a partnerei közösen lépnek fel az előítéletesség csökkentéséért. Közvetlen célunk: 11 programelem megvalósításával a bevont 150 fő kompetenciafejlesztése valósul meg, a családi nap megrendezésével, mely az Intézmény tanulói és pedagógusai mellett a szülők, családtagok számára is elérhetőek lesznek, alkalmanként 45-50 főt kívánunk elérni. Hosszú távú célunk az, hogy megvalósul a térségben élő gyermekek kompetenciafejlesztése, az „Életre nevelés”, az egyéni képességek, készségek személyre szabott fejlesztése. Tanulóink a projektnek köszönhetően tudatosabban figyelnek majd az egészséges életmódra, arra, hogy óvják a környezetüket. Kevesebb konfliktusuk lesz és tudatosabban tervezik majd meg a jövőjüket. A szakkörökön elsajátított ismeretekkel több esélyük lesz a sikeres továbbtanulásra. A kompetencia felméréseink eredménye javul. A szülők motiválásával, bevonásával a közösségi programokba pedig a motiváló, támogató családi légkör kialakulását kívánjuk elérni. Az elsődleges célcsoportunk a köznevelésben résztvevő 7-24 éves gyermekek és tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, összesen 150 fő. Ezen kívül megszólítjuk az óvodásokat és az iskolás gyermekek szüleit, családját is. A bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és gyermekek aránya az összesen bevont tanulók 30%-át teszik ki, melynek igazolása a nevelési- oktatási intézmény adatszolgáltatása alapján állítható össze. Együttműködő partnereink: 1. Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola (3916, Bodrogkeresztúr, Kossuth út 66.) 2. Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tagiskolája Szent István Általános Iskola (3932, Erdőbénye, Kossuth út 12.) 3. Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda (3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth Lajos u. 68) 4. Monoki Kossuth Lajos Általános Iskola (3905 Monok, Kossuth Lajos u. 15.) 5. Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (3910 Tokaj, Bajcsy- Zsilinszki út 7-9. ) 6. Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (3910 Tokaj, Tarcali út 52.) A projekt elsődleges célcsoportját tehát a felsorolt 6 együttműködő partnernél tanulók és kisgyermekek alkotják. Ez összesen 150 fő, melyből az adatok alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok száma 45 fő, mely a célcsoport 30 %-a. Közvetett célcsoportunkat a gyermekek/ tanulók szülei, családtagjai és a helyi lakosok alkotják. A beiskolázási körzetekben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete nem tér el egymástól, mind nagyon hátrányos szociális, gazdasági, társadalmi környezetben él, ezért nevelő és oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül is segítenünk kell a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a jó képességű gyermekek fejlesztését is. Projektünkben a különböző szolgáltatások beépítésekor a gyermekek és a pedagógusok terveit tartottuk szem előtt. A projekt tevékenységei tudatos tervezési folyamat eredményei, melyben a gyermekek igényeit, a helyi és intézményi fejlesztési terveket is szem előtt tartva, a tanári kar és a tankerület elképzelései valósulhatnak meg. A projekt hosszú távon hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez, elősegíti a köznevelés eredményességét a formális és nem formális tanulási alkalmakkal. A kialakított partnerség hosszú távon is fenntarthatóvá válik, így nem csak az adott időszakban ide járó gyermekek profitálnak a projektből, hanem a későbbi generáció tagjai is!

Megvalósítási helyszín:
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 87.

Képek a megvalósult programokról: https://bodrogkeresztur-faluhaz.webnode.hu/

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn