fbpx

pályázat, TOP, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016|

Kedvezményezett neve: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

A projekt címe: ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE ÉS BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA BODROGKERESZTÚRON

Megvalósulási helyszín: 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 68.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016

Támogatás összege: 168.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezése: 2019. 12. 15.

A Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat által megvalósított fejlesztés a Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 68 szám alatti intézményt érintette. Az önkormányzat a fejlesztés során az óvoda épületrészt korszerűsítette, valamint az új épületrészben bölcsődét létesített. A meglévő épület hasznos alapterületét növelve biztosítja a két fő oktatási-nevelési funkciót, az óvodai és a bölcsőde egymástól elkülönített használatát.

A beruházás során egy új bölcsődei csoport került kialakításra, maximum 12 fővel. A fejlesztés elősegíti a 0-3 éves gyerekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

A projekt eredményeként a helyi társadalom munkaerő- piaci igényekhez történő alkalmazkodóképessége javult. Az óvoda intézmény hasznos alapterülete a bővítés után 227,78 m2-rel nő, összesen 451,91 m2-re.

Az épület alaprajzi elrendezése a következők szerint változik meg:

• A két fő funkció teljes elkülönítése megvalósult a beruházás során. A bölcsőde külön bejáratot kapott, amely az utcáról az épület hátsó fala mentén közelíthető meg, az iskola telkéből kiszabályozott területen.

• A belső kialakításnál arra törekedtünk, hogy az óvodai és a bölcsődei funkciók egymástól teljesen függetlenül használhatóak legyenek, ugyanakkor a két intézmény működtetése takarékossági okokból közösen történhessen. Közös az intézmény vezetői irodája, a gépészet üzemeltetése és a takarítás, illetve az ehhez szükséges helyiségek és berendezések.

• Az új épületrészben került kialakításra  egy akadálymentes wc, amely nemtől függetlenül mindenki számára használható, a bölcsőde, és az óvoda vendégei által egyaránt.

• A bölcsődei épületrészben került kialakításra egy önállóan működő kisméretű főzőkonyha a gyermekek számára. A speciális étkezési igényeket a különálló tápszerkonyha helyiség biztosítja.

• A bölcsődei gondozó személyzet számára önálló tartózkodó helyiség készül.

• Az óvoda és a bölcsőde számára egy megfelelő méretű, 60 m2-t meghaladó tornaszoba került kialakításra.

• A korszerűsítés során a külső és belső nyílászárók úgy lesznek kialakítva, hogy az akadálymentes közlekedés feltételei mindenütt teljesüljenek. A közlekedőkben 1,40 m magasságig mosható falburkolatok készült.

• Az óvodai épületrész teljes belső felületén új festés készült.

• A csoportszobák ablakaira külső árnyékoló lett felszerelve.

• Az új építésű épületrészeken mindenütt korszerű, az érvényben lévő előírásoknak megfelelő építőanyagok, burkolóanyagok, nyílászárók, épületgépészeti és elektromos berendezések lettek felhasználva.

Az épület tetőzetén a működési költségek csökkentése érdekében 4 KW kapacitású napelemes rendszer lett felszerelve a beruházás részeként. Ennek kapacitása fedezi az intézmény éves villamos energia felhasználását. Mivel meglévő épület korszerűsítésére került sor az épület akadálymentesítését biztosítottuk akadálymentes parkolóval a bejáratok előtt kisméretű rámpa kialakításával. A bejáratok kialakítása: az új bejárati ajtó az akadálymentes közlekedés feltételeinek megfelelően készült, minimálisan 90 cm szabad nyílásszélességgel, legfeljebb 20 mm magas küszöbbel. A projekt részeként sor került az akadálymentes illemhely kialakítására. Infokommunikációs akadálymentesítés: A korszerűsítéssel, felújítással érintett burkolatok, nyílászárók, világítótestek, tájékoztató táblák, stb. kiválasztásánál be kellett tartani az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó követelményeket is.

 

A Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanban kap helyet, orvosi rendelő, védőnői szolgálat és óvoda és a bővítést követően a bölcsőde épülete. A korszerűsítést követően teljes mértékben megfelel az érvényben lévő higiéniai, műszaki, energetikai előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata maradéktalanul biztosított. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata a bölcsőde kialakításával több család problémáját oldotta meg.

A fejlesztés hozzájárult a területi különbségek csökkentéséhez.

 

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Vállalkozási.szerződés.5.sz.módosítása

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Vállalkozási szerződés 4.sz. módosítása

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Vállalkozási szerződés 3.sz. módosítása

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Vállalkozási szerződés

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Óvoda és bölcsőde ajánlattételi felhívás   

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Óvoda és bölcsőde dokumentáció 

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Ajánlott nyilatkozat minták 

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Végleges kiviteli tervek és költségvetés

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016 Óvoda korszerűsítése projekt leírása 

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00016. Bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív

 

 

Close Search Window
advanced-floating-content-close-btn