Gondolatok az „Örökségünk erős gyökér, a jelenünk belőle él”- a kreatív kompetenciák fejlesztése a tokaj-hegyaljai világörökség területén TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0114 azonosító jelű pályázatról.

A bodrogkeresztúri Faluház „Örökségünk erős gyökér, a jelenünk belőle él a kreatív kompetenciák fejlesztése a tokaj-hegyaljai világörökség területén pályázatában azokat a helyi hagyományokat és értékeket kívánja felhasználni és a jövő generációja számára átadni, melyek a települést a 2002. óta Világörökségi címmel rendelkező Tokaj-hegyaljai kultúrtájon egyedivé tette. Az építészeti emlékek nagy száma és sokszínűsége, stílus –korszakbeli változatossága többféle tematikai feldolgozást tesz lehetővé. Az épített örökség házai aktív közösségi élettel telítettek. Évtizedes múltra tekint vissza több gyermek és felnőtt előadó művészeti csoport, tárgyalkotó közösség. A pályázati projekt keretében az Eötvös József Általános Iskola 6-14 éves tanulóinak közreműködésével kívánjuk az alkotó folyamatokat őt tevékenységi területen (építészet, fajáték készítés, fotóművészet, néptánc, népi játék,) erősíteni és a településre jellemző színpadi, kézműves, művészeti produktumokkal gazdagítani. A 2012. október 1. - 2014. szeptember 30. között megvalósuló program egymástól három, jól elkülönülő szakaszra épül. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások után egy produktív szakasz következik, melynek végén a feldolgozott téma kreatív végeredménye kerül a látogatók elé. 

A 2012. október 13-án megtartott projektnyitó –egyelőre- külső közreműködők segítségével ízelítőt adott abból milyen szakmai kompetenciákat szerezhetnek a keresztúri gyerekek. A motiváló rendezvény után a tervezettnek megfelelően alakultak a csoport létszámok. Így, a fotócsoportban 12 fő, az építészben 12 fő, a népi játék csoportban 15 fő, a néptánccsoportban 12 fő tevékenykedik az előzetes tematika szerint. A csoportok irányítását részben helyi – Kardos Erika, Pető Miklós -, részben külsős - Szentirmai László, Balogh Attila - szaktanárok végzik.

A közel harmincmilliós támogatás lehetővé teszi, hogy a diákok a szakmai foglalkozásokon kívül nyári tábori programon vegyenek részt, a témakörökhöz kapcsolódva kirándulásokon, tapasztalatszerző látogatásokon gazdagítsák ismereteiket. A tevékenységekhez megfelelő felszereléseket, eszközöket is biztosít a 100% intenzitású pályázati összeg. A kreatív munkájuk eredményeként a községet bemutató kiadvány, színpadi koreográfia, az iskolai közösség számára használható udvari játék készül. A huszonnégy hónap projekteseményei kapcsolódnak majd a település közművelődési programjaihoz, jeles napjaihoz. 

 A projektmenedzsment a település vezetőivel együtt bízik benne, hogy a programban résztvevő diákok lokális kötődése erősödik. Bodrogkeresztúr értékeit jól ismerő, azokat a település érdekében alkalmazni tudó diákok sikeres együttműködése jellemzi majd a folyamatot. 

 

Bodrogkeresztúr, 2012. dec.14.


Csatlósné Komáromi Katalin
szakmai vezető