BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL  EGYÜTTMŰKÖDVE PÁLYÁZATOT HIRDET

2017. évre BURSA HUNGRICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felsőoktatási hallgatók számára

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS: az ösztöndíj időtartama 2016/2017 tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS: 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdi. Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév).Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás és az EPER-Bursa rendszer felhasználói kézikönyve letölthető Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának honlapjáról.

http://www.bodrogkeresztur.hu/

A pályázat benyújtásának módja és határideje

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 8.

 A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a.) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.

b.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

Megosztom